• Wikis de docència
  • Wikis de docència del departament d'Enginyeria de la Informació i les Comunicacions (dEIC) a la UAB.
Grup d'Interés en Innovació Docent en Educació Superior - WIKI

Segon Semestre 20/21

Facultat de Filosofia i Lletres

Altres

Escola d'Enginyeria (Campus Bellaterra)

ET: Enginyeria de Telecomunicacions. MET:Master en Enginyeria de Telecomunicacions. LG: Llicenciatura en Geografia.


GIIDES:WIKI - Universitat Autònoma de Barcelona

Valid XHTML 1.1 CSS Valido!